Coercion

Forcing someone to do or undergo something, for example by violence or threats or because you have a lot of influence or power over them, such as the power an adult may have over a child.

Tvang

Det å tvinge noen til å tillate eller gjøre noe, for eksempel som følge av vold eller trusler, eller fordi en person har stor makt over en annen person. Det kan for eksempel være en voksen som har makt over et barn.