Contraceptive injection

Injection of a hormone into the arm or buttock to prevent pregnancy (a method of contraception). After the injection a woman cannot get pregnant for the next 3 months. The injection is given by a health professional.

P-sprøyte

Hormonsprøyte som settes i armen eller rumpa for å hindre graviditet (en prevensjonsmetode). Etter å ha fått sprøyta, kan ikke kvinnen blir gravid de neste tre månedene. Sprøyta settes av helsepersonell.