Reproductive Rights

The rights of people to decide whether, when, with whom and how many children they want to have. This also includes the right to receive information on and access to effective methods of family planning. Pregnant women also have the right to medical care during pregnancy.

Reproduktive rettigheter

De rettighetene som gir et menneske rett til selv å bestemme om man vil ha barn, med hvem man vil ha barn og hvor mange barn man vil ha. Dette handler også om den retten man har til å bruke effektive metoder til familieplanlegging. Gravide kvinner har i tillegg rett til medisinsk oppfølging under graviditeten.