تبخال

"تبخال" یک عفونت مقاربتی (STI) است. اکثر افراد هیچ علائم خاصی ندارند. "تبخال" ممکن است باعث ایجاد تبخال های دردناک روی آلت تناسلی، مقعد یا دهان شوند. "تبخال ها" معمولاً خود به خود بعد از یک هفته یا بیشتر برطرف می شوند. استفاده از کاندوم در زمان برقراری رابطه جنسی باعث کاهش احتمال بروز عفونت می شود. این عفونت منشأ ویروسی دارد. هیچ درمانی برای این بیماری وجود ندارد و ویروس در بدن باقی می ماند و ممکن است بعداً باعث ایجاد تبخال های دیگری شوند. داروها می توانند مانع از تبخال زدن شده، مدت ماندگاری آنها را کوتاه تر کرده و به تسکین درد کمک کنند.

Herpes

Herpes is a common sexually transmitted infection (STI). Most people have no symptoms. Herpes may cause painful blisters on or close to the genitals, anus or mouth. The blisters usually disappear by themselves after a week or more. Using a condom when having sex reduces the risk of infection. The infection is caused by a virus. There is no cure, the virus remains in the body, potentially causing new blisters later on. Medicines can prevent or shorten the outbreak and relieve pain.