شپش ناحیه تناسلی

شپش ها از طریق رابطه جنسی قابل انتقال هستند. علائم معمول وجود آنها خارش و حساسیت پوستی در اطراف آلت تناسلی است. کاندوم ها نمی توانند محافظی در برابر "عفونت" باشند. عامل ایجاد شپش عانه، انگل (حشرات بسیار کوچک) است که در موی آلت تناسلی وجود دارد. این شپش ها با استفاده از لوسیون هایی که بدون نسخه در داروخانه فروخته می شوند قابل درمان هستند. ملحفه، حوله و لباس ها را باید در دمای 60 درجه بشویید.

Pubic lice

Pubic lice are sexually transmitted. Common symptoms are itching and skin rash around the genitals. Condoms do not protect against infection. Pubic lice is cause by a parasite (very tiny animal) that lives in the pubic hair. They are treated with an over-the-counter lice-killing lotion found at the pharmacy. Bed linen, towels and clothes should be washed at 60 degrees.