Dersom du har spørsmål knyttet til sexlivet eller forholdet ditt, eller om du har et problem, kan du snakke med helsepersonell. Du bør stort sett alltid ta kontakt med fastlegen først. Ved behov kan fastlegen henvise deg videre til en spesialist, for eksempel en gynekolog eller psykolog. For noen kan en sexologisk rådgiver være et godt alternativ.

En psykolog eller terapeut kan hjelpe deg hvis du sliter med depresjoner, lever med hiv, eller om du har samlivsproblemer eller enkelte seksuelle problemer.

Om du går på skole kan du dessuten få hjelp fra skolehelsetjenesten. Her kan du få råd fra helsepersonell om om prevensjonsmidler, følelser, seksualitet, osv.

I de fleste kommuner finnes det også helsestasjon for ungdom, som er et gratis tilbud for ungdom under 20 år. Her kan du få råd og veiledning om svangerskap, abort, prevensjonsmidler, seksuelt overførbare infeksjoner og mer.  

En kvinne snakker med legen.

Dette kan du snakke med helsepersonell om

Du kan snakke med helsepersonell om nesten alle typer intime saker. For eksempel:

Slik snakker du med helsepersonell

Hvis du ønsker å snakke med helsepersonell, kan følgende tips kanskje hjelpe deg:

  • Tenk på problemet eller spørsmålet du ønsker å ta opp.
  • Tenk gjennom hva du ønsker å snakke om. Trenger du råd, ønsker du å teste deg for seksuelt overførbare infeksjoner, ønsker du henvisning til spesialist, osv.
  • Si ifra dersom du synes det er vanskelig å snakke om dette temaet.
  • Beskriv problemet eller spørsmålet så nøye som mulig. For eksempel: “Jeg får ikke ereksjon.”
  • Tenk over hvilke ord du bruker. Du kan eventuelt bruke ordboka på denne nettsiden som hjelp.
  • Du kan ta med deg en du stoler på, slik at denne personen kan hjelpe deg.

Det kan ofte føles vanskelig å skulle snakke med helsepersonell om intime ting, men det er en naturlig del av arbeidet deres. De har god kunnskap om disse temaene.

En mann snakker med helsepersonell.

Taushetsplikt

Du kan stole på at taushetsplikten overholdes når du snakker med helsepersonell. De har ikke lov til å gi informasjon om deg videre.

Helsepersonell har ikke lov til å gi informasjon om deg videre.

Ordbok og oversettelser

Trenger du hjelp? Her finner du hjelpetjenester.

Hjelp