Behandling

Pleie og/eller oppfølging av en profesjonelt utdannet person. Behandling kan skje med eller uten bruk av medisiner.

Treatment

Care and/or follow-up by a professionally trained person. Treatment can be given with or without giving medicines.

Hvordan bruke denne siden?