Helse

Det å føle seg fysisk, mentalt og sosialt vel i omgivelsene sine. Helse omfatter mer enn det å ikke være syk.

Health

Feeling physically, mentally and socially well in your environment. Health is more than just not being ill.

Hvordan bruke denne siden?