Helsekontroll

Etter fødselen og hjemkomst fra sykehuset følges barnet opp av helsestasjonen i din kommune. Du bør kontakte helsestasjonen så snart du har kommet hjem fra sykehuset. Helsesykepleier vil komme på et hjemmebesøk og innkalle deg og barnet til kontroller på helsestasjonen. På helsestasjonen gjøres helsekontroll av barnet av helsesykepleier og noen kontroller hos lege.  Begge undersøker babyen nøye, slik at man kan forebygge, avdekke og behandle sykdom så tidlig som mulig. Du vil også få god informasjon og veiledning om hva som skal til for at barnet ditt skal holde seg sunt og friskt. Alle besøk og undersøkelser på helsestasjonen er gratis. Barnet skal gå på til sammen 13 kontroller frem til det begynner på skolen. Dersom barnet blir syk mellom kontrollene, må foreldrene ta kontakt med fastlege. Har du ikke tilgang til fastlege må legevakt kontaktes.

Early detection examinations for babies and children

After birth and being discharged from the hospital, your baby is followed up by your local municipal health center. You should contact the health center once you have returned home from the hospital. A public health nurse will conduct a home visit and invite you and your baby for checkups at the health center. There, health examinations are carried out by the public health nurse or a doctor. Your baby is carefully examined to prevent, detect and treat potential illnesses as early as possible. You will also receive information and guidance on keeping your child healthy. All visits and examinations at the health center are free of charge. Your child will attend a total of 13 checks before your child starts primary school. In case your child becomes ill between visits, you must contact your general practitioner. If you do not have access to a general practitioner you must contact the nearest out-of-hours medical service.

Hvordan bruke denne siden?