Helsekort for gravide

Helsekort for gravide er et dokument. Gravide kvinner får et slikt dokument når moren undersøkes for første gang. Her skriver legen eller jordmoren inn viktig informasjon om graviditeten og resultatene av svangerskapsundersøkelsene. Det er viktig at den gravide alltid har med seg dette dokumentet, for det inneholder all viktig informasjon i en nødssituasjon.

Maternal health passport

The maternal health passport is a document. Pregnant women receive the maternal health passport at the first early detection examination. The doctor or the midwife regularly writes all the important information about the pregnancy and the results of the preventive examinations in the maternal health passport. It is important that pregnant women always carry their maternal health passport with them. Then in an emergency, they have all the important information they need.

Hvordan bruke denne siden?