Helsesykepleier

En helsesykepleier er en sykepleier som har videreutdannet seg i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier. Helsesykepleiere jobber gjerne på kommunens helsestasjon eller i skolehelsetjenesten. 

Public health nurse

A public health nurse is a nurse that has specialised in public health promotion and disease prevention, targeting children, youth and their families. Public health nurses often work at the public health centre or in the school health service.

Hvordan bruke denne siden?