Hepatitt B

Hepatitt B er en seksuelt overførbar infeksjon som gir infeksjon i leveren. Et av symptomene er gulaktig hud. Kondom ved sex beskytter mot smitte. Hepatitt B skyldes et virus. En vaksine kan beskytte mot hepatitt B. Infeksjonen kan kureres med medisin, men de fleste blir friske uten behandling.

Hepatitis B

Hepatitis B is a sexually transmitted infection (STI) that causes an infection to the liver. One of the symptoms is yellowish skin. Using a condom when having sex reduces the risk of infection. Hepatitis B is caused by a virus. A vaccine can protect against hepatitis B. The infection can be cured with medicine, but most become healthy without treatment.

Hvordan bruke denne siden?