Hepatitt C

Hepatitt C kan smitte seksuelt og gjennom blod, for eksempel dersom man deler barberhøvel, tannbørste eller sprøyte eller har ubeskyttet sex med en partner som har åpne sår. Hepatitt C gir infeksjon i leveren. De fleste får ikke symptomer. Kondom ved sex beskytter mot smitte. Hepatitt C skyldes et virus. Det finnes ingen vaksine som beskytter mot hepatitt C. Infeksjonen kan behandles med medisiner. Behandlingen er gratis. De aller fleste vil bli friske om de tar medisinen. De som ikke blir friske får medisiner som forebygger eller forsinker sykdom i leveren.

Hepatitis C

Hepatitis C can be transmitted sexually, through blood, e.g. sharing a razor, toothbrush or syringe or having unprotected sex with a partner who has open wounds. Hepatitis C causes a liver infection. Most do not get any symptoms upon infection. Using a condom when having sex reduces the risk of infection. Hepatitis C is caused by a virus. There is no vaccine that protects against hepatitis C. The infection can be treated with medication. The treatment is free of charge. Most people will get well with medication. Those who do not get well get medications that prevent or delay the development of liver disease.

Hvordan bruke denne siden?