Hivtest

En test som undersøker om du er hivsmittet. Uten å ta denne testen, kan du ikke vite om du har hiv. Det finnes ulike tester. Testene måler antistoffer og/eller virus i blodet. Testen gir et pålitelig resultat rundt seks uker etter at du kan ha blitt smittet.

HIV test

Test to check whether you have HIV. Without the test, you cannot be sure whether or not you have HIV. There are different tests. The tests measure the presence of antibodies and/or virus particles. The test gives a reliable result about 6 weeks after you run a risk of infection.

Hvordan bruke denne siden?