Homofili

Homofili betyr at man føler seg emosjonelt og/eller seksuelt tiltrukket av mennesker av samme kjønn. Menn føler seg tiltrukket av menn og kvinner av kvinner.

Homosexuality

Homosexuality means being emotionally and sexually attracted to people of the same sex. Men feel attracted to men and women to women.

Hvordan bruke denne siden?