Hormon

Stoff som produseres av kroppen. Hormoner er viktige for fruktbarhet og seksualitet. Hormoner påvirker også utseende, oppførsel, følelser osv.

Hormone

Substance produced by the body. Hormones are important for fertility and sexuality. Hormones also influence looks, behaviour, emotions, etc.

Hvordan bruke denne siden?