Incest

Seksuell kontakt mellom to familiemedlemmer eller nære slektninger. Incest skjer ofte under tvang, og en eller begge parter kan være under 18 år. Incest er straffbart. Incestlovene kan variere fra land til land.

Incest

Sexual contact between 2 family members or close relatives. Often incest takes place under coercion, and one or both of the partners may be under 18. Incest is forbidden by law. The law on incest is different in different countries.