Injeksjonssprøyte

Et lite metallrør med skarp spiss som brukes til å sprøyte væske inn i kroppen.

Hypodermic needle

Small metal tube with a sharp point which is used to inject a fluid into the body.