Lov

Regler som bestemmer hva man har lov til å gjøre og ikke. Alle land har egne lover. Dersom man bryter en lov, kan man bli straffet (kanskje man må betale penger eller havner i fengsel).

Law

Rules which decide what you may and may not do. Every country has different laws. If you break the law, you may be punished (you may have to pay money or even go to prison).