Ogólne zapytania

Pytania, komentarze i sugestie dotyczące Zanzu.no mogą być kierowane do:
postmottak@helsedir.no (nie należy wysyłać informacji osobistych lub poufnych).

Wiadomość e-mail należy oznaczyć wyrazem „Zanzu”. 

Zapytania od przedstawicieli mediów

Dziennikarze i reporterzy mogą kontaktować się z naszym biurem prasowym .

Zapytania osobiste

Jeśli masz osobiste pytania dotyczące tematów poruszanych na tej stronie, możesz skontaktować się z poradnią.

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc