Strona zanzu.no została opracowana przez Norweski Departament Zdrowia na podstawie treści niemieckiej strony zanzu.de.

Departament jest agencją wykonawczą i profesjonalnym autorytetem podlegającym pod Ministerstwo Zdrowia i Opieki Zdrowotnej. Celem Departamentu Zdrowia jest poprawa zdrowia obywateli i społeczności poprzez ukierunkowane działania prowadzone w instytucjach, sektorach i na szczeblach administracyjnych. Departament będzie w tym celu wykorzystywał swój autorytet agencji wykonawczej, organu regulacyjnego i organu wykonawczego w dziedzinie polityki zdrowotnej. 

Strona zanzu.no została opracowana przez Norweski Departament Zdrowia na podstawie treści niemieckiej strony zanzu.de.

Departament jest agencją wykonawczą i profesjonalnym autorytetem podlegającym pod Ministerstwo Zdrowia i Opieki Zdrowotnej. Celem Departamentu Zdrowia jest poprawa zdrowia obywateli i społeczności poprzez ukierunkowane działania prowadzone w instytucjach, sektorach i na szczeblach administracyjnych. Departament będzie w tym celu wykorzystywał swój autorytet agencji wykonawczej, organu regulacyjnego i organu wykonawczego w dziedzinie polityki zdrowotnej. 

Norweska wersja Zanzu została opracowywana we współpracy z przedstawicielami innych agencji wykonawczych, podmiotów świadczących usługi zdrowotne oraz organizacji pozarządowych:

Domena „zanzu.no” została przyznana Departamentowi Zdrowia przez „Sex og politikk” - organizację pozarządową, która działa na rzecz promocji i dostarczania informacji na temat zdrowia i praw seksualnych oraz reprodukcji zarówno w Norwegii, jak i na arenie międzynarodowej.

Idea Zanzu została opracowana przez niemieckie Federalne Centrum Edukacji Zdrowotnej „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung” (BZgA)oraz ośrodek Sensoa, flamandzkie centrum wiedzy o zdrowiu seksualnym. Projekt został sfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach unijnego programu w dziedzinie zdrowia.

Obecnie domena Zanzu jest dostępna w wersji niemieckiej,  belgijskiej, holenderskiej i norweskiej. Treści poszczególnych wersji mogą się różnić, aby odzwierciedlić prawodawstwo w poszczególnych krajach. Norweski Departament Zdrowia jest odpowiedzialny jedynie za zawartość strony norweskiej. 

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc