Poniżej znajduje się wykaz różnych organizacji i służb oferujących pomoc i doradztwo. Znajdziesz tu również linki do stron internetowych, które oferują więcej informacji na różne tematy.  

Numery alarmowe

  • Policja: 112
  • Pogotowie: 113
  • "Legevakt": 116 117

Chcesz z kimś porozmawiać?

·         Wykaz telefonów zaufania

Z kim możesz się skontaktować?

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Ogólne informacje i odpowiedzi na często zadawane pytania

  • Helsenorge.no – informacje na temat zdrowia i dostęp do systemu opieki zdrowotnej
  • Ung.no - informacje skierowane do młodzieży oraz odpowiedzi na często zadawane pytania

Informacje dotyczące różnych tematów

Słownik i tłumaczenia