Dobrowolnie

Wykonując coś dobrowolnie, czynimy to z własnej woli.

Voluntarily

If you do something voluntarily, you do it because you want it yourself.