Dziewica/prawiczek

Mężczyzna (chłopiec) lub kobieta (dziewczyna), który/-a nie odbył/-a dotychczas stosunku płciowego.

Virgin

A man (boy) or woman (girl) who has not yet had sexual intercourse.