Honor

Każde społeczeństwo ma inne poglądy na temat tego, czym jest honor. Honor często jest ściśle związany z tym, że człowiek jest akceptowany i szanowany w społeczeństwie. Akceptacja i szacunek jakiejś osoby często związane są z oczekiwaniami w odniesieniu do określonych sposobów zachowania.

Honour

Every society has a different opinion about what honour is. Honour is often closely linked to the fact that a person is recognized and valued in society. The recognition and value of a person is often associated with the expectation of certain behaviours.