Hormon

Substancja wytwarzana przez organizm. Hormony mają istotny wpływ na płodność oraz seksualność. Wpływają także na wygląd, zachowanie, emocje itd.

Hormone

Substance produced by the body. Hormones are important for fertility and sexuality. Hormones also influence looks, behaviour, emotions, etc.