Partner

Osoba, z którą ktoś pozostaje w związku.

Partner

Person you are in a relationship with.