Pedofilia

Pociąg seksualny do dzieci. Nie jest on zakazany przez prawo. Jednak seks z dziećmi jest zabroniony.

Paedophilia

Feeling sexually attracted to children. It is not forbidden by law. Sex with children is forbidden.