Pępowina

Rodzaj rurki łączącej płód z łożyskiem. Pępowina przenosi składniki odżywcze i zbędne produkty przemiany materii z/do łożyska. Pępowina jest przecinana po zakończeniu porodu.

Umbilical cord

A sort of tube connecting the foetus to the placenta. The umbilical cord transports nutrients and waste products to and from the placenta. After birth, the umbilical cord is cut.