Pierścień dopochwowy

Sposób pozwalający kobiecie zapobiec ciąży (metoda antykoncepcji). Pierścień dopochwowy to przezroczysty, giętki pierścień zawierający hormony. Kobieta może umieścić pierścień w pochwie i usunąć go tak jak tampon. Pierścień chroni przed ciążą w okresie 4 tygodni.

Vaginal ring

A means of preventing pregnancy (a method of contraception). A vaginal ring is a transparent, flexible plastic ring containing hormones. A woman can insert the ring into her vagina and remove it like a tampon. A ring protects her from pregnancy for 4 weeks.