Płyn owodniowy

Płyn otaczający płód w macicy. Spełnia on funkcję ochronną względem płodu. W razie potrzeby lekarz może pobrać próbkę płynu owodniowego, aby sprawdzić, czy płód jest zdrowy.

Amniotic fluid

Fluid surrounding the foetus in the uterus. The amniotic fluid protects the foetus. If necessary, a doctor can take a small amount of amniotic fluid to see if the foetus is healthy.