Pornografia

Zdjęcia lub nagrania wideo przedstawiające osoby odbywające stosunek płciowy lub wykonujące inne czynności seksualne. Pornografia ma za zadanie wzbudzić podniecenie.

Pornography

Photos and videos of people having sexual intercourse or performing other sexual acts. Pornography is made to arouse people sexually.