Poronienie

Czasami ciąża kończy się z powodu poważnego zaburzenia przy zapłodnieniu lub przy zagnieżdżeniu się zarodka, ponieważ zarodek nie byłby zdolny do przeżycia. W wyniku tego płód umiera. Przyczyna śmierci płodu często nie jest znana. W przypadku poronienia płód jest mniej rozwinięty niż w przypadku wewnątrzmacicznego obumarcia płodu.

Miscarriage

Sometimes, a pregnancy ends due to a fundamental problem with fertilization or implatation as the embryo is not able to survive. The foetus dies. Often no one knows why the foetus died. In a miscarriage, the foetus is less well developed than in a stillbirth.