Prącie

Męski narząd płciowy. Prącie wykorzystywanie jest do uprawiania seksu i do oddawania moczu.

Penis

Male sexual organ. The penis is used for sex (ejaculation) and to urinate.