Pragnienie posiadania dzieci

Chęć posiadania dziecka. Niektórzy ludzie odczuwają silne pragnienie posiadania dzieci, natomiast inni nie.

Desire to have children

Wanting to have a child. Some people have a very strong desire to have children, others do not.