Prawa reprodukcyjne

Prawa ludzi do samodzielnego decydowania o tym, czy, kiedy, z kim i ile chcieliby mieć dzieci. Obejmuje to również prawo do informacji o dostępie do skutecznych metod planowania rodziny. Kobiety w ciąży mają ponadto prawo do opieki medycznej w trakcie ciąży.

Reproductive Rights

The rights of people to decide whether, when, with whom and how many children they want to have. This also includes the right to receive information on and access to effective methods of family planning. Pregnant women also have the right to medical care during pregnancy.