Prawa seksualne

Prawo człowieka do decydowania o swojej seksualności. Np. prawo do wyboru partnera, prawo do decydowania o tym, czy chce się uprawiać seks, prawo do zaczerpnięcia informacji na temat seksualności itp.

Sexual rights

A person's rights to determine his/her own sexuality. For example: the right to choose a partner, the right to decide whether or not you want to have sex, the right to get information about sexuality, etc.