Prostytucja

Seks w zamian za pieniądze lub inne korzyści. Kobiety, mężczyźni i osoby transseksualne mogą pracować jako prostytutki. W większości europejskich krajów prostytucja nie jest prawnie zakazana. Najczęściej istnieją jednak specjalne ustawy, które regulują obowiązki i prawa prostytutek oraz osób prowadzących działalność opartą na prostytucji. Poza tym często istnieją ustawy mające zapewnić specjalną ochronę dzieci i młodzieży przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą prostytucja.

Prostitution

Sex in exchange for money or other benefits. Women, men and trans people can work as prostitutes. In most European countries, prostitution is not prohibited by law. For the most part, however, there are special laws that regulate duties and rights for prostitutes and prostitution operators. In addition, there are often laws specifically designed to protect children and adolescents from the dangers of prostitution.