Przeciwciało

Substancja produkowana przez organizm w celu ochrony przed wirusem lub bakterią.

Antibody

Substance produced by the body to protect against a virus or bacterium.