Przemoc seksualna

Przemoc seksualna ma miejsce wtedy, gdy ktoś atakuje Cię słownie lub czynami, które dotyczą sfery seksualnej i chce Cię w ten sposób poniżyć. Ta osoba narusza Twoje granice, aby czuć większą władzę. W Norwegii przemoc seksualna jest karana przez prawo.

Sexualized violence

Sexualized violence is when someone uses sexualized words and actions as a way to humiliate you. This person disrespects your boundaries in order to feel more powerful. In Norway, sexualized violence is punishable by law.