Stymulować kogoś językiem

Dotykać kogoś przy użyciu języka, przeciągając go wzdłuż czyjejś skóry.

Stimulating someone with the tongue

To touch someone with your tongue, moving your tongue across their skin.