Wyrazić zgodę

Zgodzić się, aby wykonać pewną czynność lub poddać się czemuś.

To give consent

To agree to do something or to have something done.