Zdrowie

Komfort fizyczny, psychiczny oraz społeczny odczuwany w swoim otoczeniu. Zdrowie nie polega wyłącznie na unikaniu chorób.

Health

Feeling physically, mentally and socially well in your environment. Health is more than just not being ill.