Zmuszanie

Przymuszanie kogoś do zrobienia czegoś lub poddania się pewnym czynnościom np. poprzez przemoc lub groźby związane ze sprawowaniem nad kimś kontroli, jak w przypadku osoby dorosłej sprawującej kontrolę nad dzieckiem.

Coercion

Forcing someone to do or undergo something, for example by violence or threats or because you have a lot of influence or power over them, such as the power an adult may have over a child.