Galmada gudaha ferjiga

Galmo ah gelida gudaha ferjiga haweeneyda .

Vaginal sex

Sex with penetration of the vagina.