Labeed

Qofku waxa uu yahay labeed marka isaga ama iyada qaabka jidhkeedu aan loo kala saari karin si cad lab ama dhedig.

Intersexuality

A person is intersexual when he or she has physical characteristics that are not all clearly male or female.