Qofka labada jinsiba wax ka eega

In dareem jabayl loo yeesho iyo/ama hamada galmo u gacdo rag iyo haweenba.

Bisexuality

Feeling emotionally and/or sexually attracted to both men and women.