ንገለ ሰብ ብመልሓስካ ምኩሻም

ንገለ ሰብ ብመልሓስካ ምትንካፍ፣ መልሓስካ ኣብ ቆርበቱ ምንቅስቓስ።

Stimulating someone with the tongue

To touch someone with your tongue, moving your tongue across their skin.