ጉልበታዊ ኣስገዳድ

ዝኾነ ሰብ ገለ ነገር ክገብር ወይ ከካይድ ምግዳድ፣ ንኣብነት ብመጥቃዕቲ ወይ ብምፍርራሕ ወይድማ ኣብ ልዕሊኡ ዝያዳ ጽዕንቶ ወይ ሓይሊ ስለዘለካ፣ ንኣብነት ዓብዪ ሰብ ኣብ ልዕሊ ቆልዓ ዘለዎ ሓይሊ።

Coercion

Forcing someone to do or undergo something, for example by violence or threats or because you have a lot of influence or power over them, such as the power an adult may have over a child.