መትሎኻ ኩሉመዓልቲ ሕጸብ። ቆቢዕ መትሎ እንድሕር ኣለካ፣ ነቲ ቆቢዕ መትሎ ንድሕሪት ከቢስካ ነቲ ኣንፊ መትሎ ብማይ ሕጸቦ።

ጨና ዘለዎ ሳሙና ምጥቃም ኣይምከርን። ቁስሊ ዘየስዕብ ኒውትራል ሳሙና ተጠቐም። ፈጺምካ ዝኾነ ዓይነት ሳሙና ተዘይትጥቀም ግን ዝበለጸ እዩ።

ገለ ሰብኡት ጸጉሪ ብልዕቶም ይላጽዩ። እዚ ሰሓባይ ንምዃን ክግበር ይኽእል እዩ፣ ንጽቡቕ ጽሬት ግን ኣገዳሲ ኣይኮነን።

ምኽንሻብ ንጽሬት ኣገዳሲ ኣይኮነን።